ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Sạt lở

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 06-10-2021 15:08
263 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 06 giờ qua (từ 07h/06/10 - 13h/06/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Cù Lây 80mm, Đậu Liêu 61mm, Mỹ Lộc 52mm và một số tram cơ bản như Hòa Duyệt 50mm, Thạch Đồng 53mm, Sơn Kim 72mm…

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh