ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Sạt lở

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 16-10-2021 09:34
273 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 06 giờ qua (từ 03h - 09h/16/10), khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Xuyên 193,6mm, Thạch Điền 155,6mm, Tp. Hà Tĩnh 154,0mm, Chi Cục Thủy lợi (Tp Hà Tĩnh 135,8), Thạch Xuân 118,6mm, Hồ Kim Sơn 113,8mm, Đò Điệm 99,8mm…

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh