ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH MƯA, LŨ

Đăng ngày 09-09-2021 08:52
784 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đêm qua (8/9), bão Conson đã vượt qua quần đảo Philippin đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 hoạt động trên Biển Đông năm 2021.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh