ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ CẢNH BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 24-07-2021 14:44
448 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 06 giờ qua, trên khu vực Hà tĩnh đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Sơn Diệm 106 mm, Hương Sơn 90mm, Sơn Kim 71mm, Linh Cảm 53mm

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh