ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 26-10-2021 08:32
538 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (26/10), nền nhiệt tăng nhẹ so với 7 giờ hôm qua từ 0,3 - 0,9 độC; với nhiệt độ lúc 07 giờ các khu vực như sau: Hương Khê 18,2 độ C, Hương Sơn 18,6 độ C, Hà Tĩnh 19,5 độ C, Kỳ Anh 20,3 độ C, Hoành Sơn 23,9 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh