ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP

Đăng ngày 07-07-2021 21:44
276 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tính đến 19 giờ ngày 07/7 Ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 30 - 60mm, riêng Hương Vĩnh 109mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh