ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

THÔNG TIN VỀ MỰC NƯỚC, LƯỢNG MƯA 24 GIỜ QUA

Đăng ngày 20-11-2021 08:08
369 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh không mưa, thời tiết tốt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh