ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Báo cáo - Thống kê

THỜI TIẾT, THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (Phát hành ngày18 tháng 11 năm 2021)

Đăng ngày 18-11-2021 09:22
1243 Lượt xem
Xem cỡ chữ

 Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) Tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2021 trên khu vực Biển Đông xuất hiện 02 cơn bão số 7 và bão số 8 và 01 ATNĐ. Trong đó bão số 7 (có tên quốc tế LIONROCK) suy yếu thành ATNĐ và đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định vào chiều ngày 10/10. Bão số 8 (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. ATNĐ hình thàng ngay trên khu vực Nam Biển Đông sáng ngày 27/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, cả 03 cơn bão và ATNĐ không đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh