ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Báo cáo - Thống kê

NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ XU THẾ KHÍ HẬU 9 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đăng ngày 17-04-2023 16:32
2033 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ tháng 4/2023 nhiệt độ mặt nước biển khu vực Trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng lên, chuyển sáng trạng thái trung tính từ nay đến tháng 7 năm 2023. Từ tháng 8/2023 khả năng hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái El- Nino và trạng thái El-Nino có khả năng duy trì đến hết năm 2023.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh