ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hạn hán, xâm nhập mặn
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

24-04-2022
Ngày hôm qua (23/4), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 31,8 - 34,7 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 60 - 73%.
TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

23-04-2022
Trưa nay (23/04), lúc 13 giờ nền nhiệt độ toàn khu vực tăng so với 13 giờ trưa qua từ 1,6 – 4,2độ C (riêng Hương Khê tăng 6,3độ C) và các khu vực phổ biến 30,5 – 31,5độ C (riêng Hương Khê 34,3độ C).
TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

22-04-2022
Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh đang có xu thế tăng dần
TIN NĂNG NÓNG CỤC BỘ Ở HÀ TĨNH TỪ NGÀY 10 ĐÊN NGÀY 17/5

TIN NĂNG NÓNG CỤC BỘ Ở HÀ TĨNH TỪ NGÀY 10 ĐÊN NGÀY 17/5

09-05-2021
Hiện nay (09/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.
1