ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hạn hán, xâm nhập mặn
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

16-05-2023
Trưa nay (16/5), toàn tỉnh đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay các khu vực phổ biến 35,6 - 36,0 độ C (riêng Hương Khê 37,0 độ C). Độ ẩm lúc 13 giờ trưa nay dao động từ 40 - 51%.
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

24-04-2022
Ngày hôm qua (23/4), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 31,8 - 34,7 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 60 - 73%.
TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

23-04-2022
Trưa nay (23/04), lúc 13 giờ nền nhiệt độ toàn khu vực tăng so với 13 giờ trưa qua từ 1,6 – 4,2độ C (riêng Hương Khê tăng 6,3độ C) và các khu vực phổ biến 30,5 – 31,5độ C (riêng Hương Khê 34,3độ C).
TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

22-04-2022
Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh đang có xu thế tăng dần
TIN NĂNG NÓNG CỤC BỘ Ở HÀ TĨNH TỪ NGÀY 10 ĐÊN NGÀY 17/5

TIN NĂNG NÓNG CỤC BỘ Ở HÀ TĨNH TỪ NGÀY 10 ĐÊN NGÀY 17/5

09-05-2021
Hiện nay (09/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.
1