ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng thủy văn

HÀ TĨNH CÓ NẮNG NÓNG GAY GẮT TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 20-06-2021 10:22
519 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (19/6), toàn tỉnh Hà Tĩnh có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37,2 - 38,7 độ C, độ ẩm thấp nhất 40 - 49%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh