ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Báo cáo - Thống kê

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN RÕ NÉT TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 17-11-2021 15:53
3986 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm gần đây thuật ngữ “Biến đổi khí hậu” xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các tài liệu, các văn bản khác nhau. Việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông để càng nhiều người hiểu được những nguy hại của biến đổi khí hậu có thể gây ra cho đời sống của chúng ta để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh