ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Báo cáo - Thống kê

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUÝ I NĂM 2022

Đăng ngày 01-05-2022 16:02
937 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những tháng đầu năm 2022 hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La - Nina

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh