ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc xoáy

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 13-10-2021 16:08
451 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang dao động. Sông La, Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh