ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc xoáy

TIN MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG CỤC BỘ TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 28-10-2021 09:21
1093 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 12 giờ qua (từ 19h/27/10 - 07h/28/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to như: Kỳ Anh 112mm, Cẩm Nhượng 95mm, Tx. Kỳ Anh 58mm, các khu vực khác phổ biến từ 8 - 25mm

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh