ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc xoáy

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG NGÀN SÂU, NGÀN PHỐ KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 14-10-2021 10:25
268 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở xu thế lên, mực nước trên các sông còn dưới mức BĐI. Sông La, Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh