ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Công văn

CÔNG ĐIỆN Về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2022.

Đăng ngày 30-08-2022 00:00
54 Lượt xem
Xem cỡ chữ