ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TỪ CHIỀU NAY (21/10) KHÔNG KHÍ LẠNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 21-10-2021 10:09
852 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay, nhiệt độ lúc 07 giờ các khu vực phổ biến từ 24,0 - 25,6 độ C; cao hơn 07 giờ hôm qua từ 1,0 - 1,9 độ C (riêng Hương Sơn cao hơn 2,6 độ C, Hương Khê cao hơn 2,5 độ C)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh