ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TÌNH HÌNH VỀ LƯỢNG MƯA VÀ MỰC NƯỚC 24 GIỜ QUA TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 04-11-2021 08:39
367 Lượt xem
Xem cỡ chữ

24 giờ qua, khu vực phía Bắc của tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác, khu vực phía Nam phổ biến không mưa.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh