ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN VỀ TÌNH HÌNH LŨ TRÊN CÁC SÔNG VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 24-09-2021 16:45
409 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên và đang ở mức dưới báo động 1 (BĐI), với cường suất lũ lên từ 15 - 20cm/ giờ (riêng tại trạm Chu Lễ cường suất lũ lên từ 40 - 50cm/giờ)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh