ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TRÊN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 15-11-2021 16:42
888 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (15/11), từ phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh