ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT

Đăng ngày 29-02-2024 15:14
372 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (29/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh