ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT

Đăng ngày 16-12-2022 16:31
183 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh