ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÓ MẠNH SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-12-2023 21:46
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều nay (05/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng trưa chiều ngày 06/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh