ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO RÉT HẠI

Đăng ngày 25-01-2024 10:12
89 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Do khu vực Hà Tĩnh nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh nên toàn tỉnh trời rét hại với nhiệt độ trung bình ngày hôm qua các khu vực phổ biến 11,2 – 12,6 độ C. Nhiệt độ lúc 07 giờ sáng nay phổ biến từ 10,6 – 11,7 độ C (riêng tại trạm Hoành Sơn 12,9 độ C).

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh