ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đăng ngày 07-02-2022 10:33
224 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (07/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh