ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đăng ngày 13-12-2021 14:10
132 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng hôm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh gây mưa, mưa nhỏ rải rác, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3; ven biển cấp 4, cấp 5.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh