ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ THỜI TIẾT HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 12-12-2021 12:26
312 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (12/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh