ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đăng ngày 07-12-2021 16:53
801 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (07/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển lệch Đông xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh