ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đăng ngày 30-11-2021 16:53
315 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh