ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đăng ngày 30-11-2021 10:36
251 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (30/11), nhiệt độ các khu vực Hà Tĩnh lúc 07 giờ phổ biến từ 19,2 - 20,7 độ C (riêng Hoành Sơn 23,2 độ C; Kỳ Anh 22,6 độ C); cao hơn so với hôm qua từ 0,3 - 0,7 độ C, riêng khu vực Hoành Sơn cao hơn 2,7 độ C và Kỳ Anh cao hơn 3,6 độ C. Khu vực ven biển Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng ở trạm Hoành Sơn lúc 07h ngày 30/11: 0,25 - 0,75m

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh