ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH

Đăng ngày 16-11-2021 14:38
889 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh