ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ THỜI TIẾT NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 09-11-2021 15:59
741 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ đêm 07 đến ngày 09/11, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh có cường độ mạnh làm nhiệt độ giảm nhanh nên trời chuyển rét kèm mưa dông, có nơi đạt lượng mưa vừa. Vùng đồng bằng và ven biển có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất ngày 09/11 các khu vực phổ biến từ 17,4 - 18,2 độ C; thấp hơn so với nhiệt độ thấp nhất ngày 08/11 từ 0,1 - 1,6 độ C (riêng Kỳ Anh thấp hơn 1,2 độ C, Hoành Sơn thấp hơn 2,5 độ C).

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh