ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 27-12-2022 09:40
193 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (27/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh