ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 28-11-2022 15:53
456 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh