ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 19-02-2022 10:37
758 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh gây mưa và mưa rào rải rác với tổng lượng mưa tính từ 01 giờ đến 07 giờ ngày 19/02 các khu vực phổ biến dưới 10mm

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh