ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 28-01-2022 15:42
138 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (28/01), không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh