ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 10-01-2022 15:13
260 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (10/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh