ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 01-01-1970 08:00
69 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Bắc Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh