ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 29-04-2022 17:06
1220 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (29/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh