ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 20-10-2021 14:44
1240 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm nay (20/10), trời nắng, nhiệt độ lúc 13h các khu vực phổ biến từ 27,3 - 29,4 độ C, riêng khu vực Hương Sơn 30,7 độ C và khu vực Hương Khê 31,3 độ C; cao hơn 13h hôm qua từ 5,7 - 7,1 độ C (Hoành Sơn cao hơn 3,5 độ C). Ngày mai nền nhiệt độ tiếp tục tăng lên phổ biến 30 - 32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh