ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 16-04-2022 12:24
130 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (16/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc nước ta.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh