ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 31-03-2022 10:23
215 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (31/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh