ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 07-03-2022 09:47
533 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (07/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh gây mưa, lượng mưa tính đến 07 giờ ngày 07/3 dưới 10mm. Nền nhiệt bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh