ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 06-03-2022 10:14
132 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (06/03), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh