ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 12-02-2022 17:23
545 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (12/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh