ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 17-12-2021 10:20
589 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng hôm nay (17/12), bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi khu vực Hà Tĩnh gây mưa nhỏ một vài nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh