ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 20-11-2021 09:49
602 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (20/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh