ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 06-11-2021 10:46
408 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (06/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh