ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 22-10-2021 13:59
456 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay (22/10), nền nhiệt độ giảm sâu với nhiệt độ lúc 07 giờ các khu vực phổ biến từ 18,9 - 20,5 độ C; thấp hơn 07 giờ hôm qua từ 4,2 - 5,2 độ C (riêng Hương Sơn thấp hơn 6,3 độ C). Trời rét.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh